Microchirurgie

Microchirurgie is eenvoudig te definiëren als chirurgie zo fijn is dat ze met het blote oog niet te verrichten is en dus vergroting met de microscoop vereist. Het gaat dan voornamelijk om structuren (bloedvaten, zenuwen, lymfebanen) die kleiner zijn dan 2 millimeter diameter. Het opereren van dergelijke kleine structuren vergt een specifieke handigheid en vooral erg veel ervaring. Hiervoor heeft Dr. Vermeulen een speciale opleiding gevolgd en heeft de ‘International Course on Microsurgery’ te Rotterdam mee gedoceerd. Microchirurgie wordt voornamelijk in de Reconstructieve chirurgie toegepast bij het aaneenzetten van zenuwen (na een ongeval of  bij microchirurgisch weefseltransfer, de zogenaamde ‘vrije flap’) en bloedvaten (bij borstreconstructies, vrije flappen) en lymfevaten (lymfeveneuze anastomose). Deze ervaring en kennis is niet alleen nuttig bij reconstructieve ingrepen, maar komt ook de kwaliteit van de esthetische chirurgie ten goede. Fijne chirurgische vaardigheden werpen betere resultatien af met minder complicaties. In vakjargon wordt dan ook gezegd: Een chirurg is maar een goed esthetisch chirurg als deze de reconstructieve technieken beheerst, maar ook het omgekeerde geldt voor de reconstructief chirurg.