Dermatochirurgie

Dermatochirurgie is de behandeling van huidletsels.

Het gaat hier om het preventief verwijderen van moedervlekjes om esthetische redenen, het preventief verwijderen van verdachte letsels en cystes van de huid, verwijderen van onderhuidse lipomen en het behandelen van kwaadaardige letsels van de huid (basocellulaire carcinoma of basalioom, melanoom, spinocellulair carcinoom en andere. Elk van deze ingrepen dient met de meeste zorg te gebeuren, met een exacte kennis van anatomie, het gedrag van het letsel en internationale richtlijnen. Ontstane defecten of wondjes worden met de grootste zorg gehecht of gereconstrueerd.

Wanneer kunt U bij Dr. Vermeulen terecht?

* De huidarts of dermatoloog heeft een verdacht of veranderend huidvlekje of -letsel gezien. We trachten deze letsels zo snel mogelijk te behandelen (indien mogelijk binnen de 14 dagen). UIteraard communiceert Dr. Vermeulen nadien de ingreep en de uitslag met de huisarts en dermatoloog om U een optimale behandeling te garanderen.

* U vindt een huidvlekje storend. Het is optimaal om voor de verwijdering eerst een nazicht door huisarts of dermatoloog te plannen.

 In bijlage vermelden we ook het artikel dat Dr. Vermeulen schreef naar aanleiding van de opstart van de Mohs techniek in het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk.

Artikel Mohs Micrografische Chirurgie ZOL (Zolarium)