Botulinum toxine en fillers

Botulinum Toxine

Dynamische rimpeltjes ontstaan door de aangezichtsspiertjes die dicht onder de huid liggen. Bij elke gelaatstrek of mimiek stellen zij de overliggende huid op de proef door ze uit te rekken en opnieuw te ontspannen. Wanneer de huid in elasticiteit verliest zal zich dit vertalen in rimpeltjes. De werking van botulinum toxine is niet op de huid maar op die onderliggende spiertjes. Door deze selectief te verzwakken blijft de huid strak en ontstaan geen rimpeltjes meer. Een behandeling met botulinum toxine duurt 15-30 minuten. De maximale werking start ongeveer 1-2 weken na de injectie en blijft ongeveer 3 tot 6 maanden. Zij dient zich dus te herhalen voor een blijvend resultaat. Herhaalde behandelingen zijn niet schadelijk  maar werken eerder opbouwend. Elke spier die niet gebruikt wordt verliest kracht en hierdoor kan na enkele opeenvolgende behandelingen de werkingsduur verlengen. Behandelingen met botulinum toxine zijn het meest geschikt voor rimpeltjes rond de ogen, neus en voorhoofd. Rond de mond wordt botulinum toxine niet gebruikt. Elke behandeling start met een gesprek en een advies, vraag gerust vrijblijvend een afspraak voor de behandeling van Uw dynamische rimpeltjes.

Fillers

Opvullen van statische rimpels en plooien en correctie van volumeverlies in het gelaat. Hyaluronzuur is een natuurlijk bestanddeel van de huid en het onderhuidse bindweefsel. We gebruiken dit hyaluronzuur om volume toe te voegen in het gelaat. Dit volume kan klein zijn, bij het corrigeren van rimpeltjes bijvoorbeeld, of uitgebreider bij het toeveogen van volume in de lip of op het jukbeen. Hyaluronzuur blijft in de regel ongeveer 6 tot 12 maanden ter plaatse. Nadien wordt het langzaam door het lichaam opgenomen en dient de behandeling te worden herhaald. Een behandeling met een filler duurt tot 30-45 minuten. Initieel zullen de prikplaatsen wat rood zijn en de dagen na de behandeling zal het geïnjecteerde volume ingroeien tot een erg natuurlijk resultaat.